Sprawdź swoje zgłoszenie
Sprawdź zgłoszenie

Popraw poniższe błędy:

OK
WEŹ UDZIAŁ
REGULAMIN
MÓJ SPOSÓB NA ZIMOWY CHŁÓD TO...
MAX 160 ZNAKÓW
GWARANTUJEMY BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Organizator akcji promocyjnej wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych jej uczestników odbywało się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”). Dane osobowe uczestników akcji promocyjnej są niezbędne organizatorowi akcji jedynie w celu jej przeprowadzenia, szczegóły w REGULAMINIE
biuro@ugmedia.pl www.ugmedia.pl ul. Radwańska 26 90-541 Łódź